|

Shabat Haolami – Shabton w/ Rabi Gidon Ben Moshe

October 23, 2021    
9:00 am - 1:30 pm

The Bar Yohai community is invited to join for a Shabbat Day Meal with Rabbi Gidon Ben Moshe.

A classed (Hebrew) w/ the Rabbi following a meal and an opportunity to meet with the Rabbi. Cost per person $30.

Please RSVP by  Wednesday

הציבור מוזמן להצטרף לארוחת צהרים בשבת עם הרב גדעון בן משה.

שיעור בעברית עם הרב יתקיים לאחר הארוחה, כמו כן ניתן יהיה להיפגש עם הרב.

. עלות השתתפות בארוחת השבת –  30$ . נא לאשר השתתפות אצל אושרי עד יום רביעי

 

הרב גדעון בן משה הוא רב חרדי ספרדיפוסק ואב בית הדיןראש כולל להוראה ודיינות ובית ההוראה יורו משפטיךאב בית דין לממונות בבית הדין שעל ידי רבנות ירושלים, ומחבר ספרי הלכה.

נולד לראובן ואביגיל, למד בישיבת פורת יוסף אצל הרב יהודה צדקההרב בן ציון אבא שאול ורבי יוסף עדס.

היה חברותא של הרב יעקב יוסף, והוא תלמידם של הרב בן ציון אבא שאול והרב עובדיה יוסף.

נסמך להוראה ודיינות על ידי ראשי ישיבת פורת יוסף, ולאחר מכן אצל הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה אף ראה בו סמכות לענייני נדה ומראות.

בעבר כיהן כראש כולל בבית המדרש יחוה דעת וכדיין בבית הדין של הרב ברוך שרגא והיה חבר בבית הוראה יחוה דעת.

החל משנת ה’תש”ס, לאחר עזיבת רבי שלום משאש, מכהן הרב גדעון כאב בית הדין לממונות שעל ידי הרבנות ירושלים, בהוראת הרב עובדיה יוסף.

מעביר שיעורים ברחבי הארץ בין השאר בבני ברק, ברחובות ובבית המדרש יחוה דעת בירושלים.